<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4 > Programlar

ab - Apache HTTP sunucusu başarım ölçme aracı

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  ko  |  tr 

ab Apache Hiper Metin Aktarım Protokolü (HTTP) sunucunuzun başarımını ölçmek amacıyla kullanabileceğiniz bir kıyaslama aracıdır. Mevcut Apache kurulumunuzun görevini nasıl yerine getirdiği hakkında bir izlenim edinmeniz için tasarlanmıştır. Özellikle, Apache kurulumunuzun saniyede kaç isteği sunma yeteneğinde olduğunu gösterir.

Support Apache!

Ayrıca bakınız:

top

Kullanım

ab [ -A yetkili-kullanıcı:parola ] [ -b tampon-boyu ] [ -B yerel-adres ] [ -c bağlantı-sayısı ] [ -C çerez-ismi=değer ] [ -d ] [ -e csv-dosyası ] [ -E istemci-sertifikası-dosyası ] [ -f protokol ] [ -g gnuplot-dosyası ] [ -h ] [ -H özel-başlık ] [ -i ] [ -k ] [ -l ] [ -m HTTP-yöntemi ] [ -n istek-sayısı ] [ -p POST-dosyası ] [ -P vekil-yetkilisi:parola ] [ -q ] [ -r ] [ -s zamanasimi ] [ -S ] [ -t saniye ] [ -T içerik-türü ] [ -u PUT-dosyası ] [ -v ayrıntı-düzeyi] [ -V ] [ -w ] [ -x <table>-öznitelikleri ] [ -X vekil[:port] ] [ -y <tr>-öznitelikleri ] [ -z <td>-öznitelikleri ] [ -Z şifre-kümesi ] [http[s]://]konakadı[:port]/dizin

top

Seçenekler

-A yetkili-kullanıcı:parola
Sunucuya TEMEL Kimlik Doğrulamada kullanılmak üzere kanıt sağlar. Kullanıcı adı ile parola arasına sadece : konur ve sunucunun buna ihtiyacı olup olmadığına bakılmaksızın (yani, bir "401 kimlik doğrulaması gerekli" yanıtı beklenmeden) bağlantı üzerinden base64 kodlu olarak sunucuya gönderilir.
-b tampon-boyu
TCP gönderme/alma tamponlarının bayt cinsinden uzunluğu.
-B yerel-adres
Uzak bağlantılar yaparken dinlenecek adres.
-c bağlantı-sayısı
Aynı anda işleme sokulacak bağlantı sayısı. Aynı anda bir bağlantı öntanımlı değerdir.
-C çerez-ismi=değer
İsteğe bir Cookie: satırı ekler. Argüman olarak genellikle bir isim=değer çifti kullanılır. Bu çiftler birden fazla olabilir.
-d
"percentage served within XX [ms] table" iletisi gösterilmez. (Geriye uyumluluk için vardır).
-e csv-dosyası
Sunulan isteğin birim zamanda (milisaniye) ne kadarının (yüzde cinsinden) sunulduğunu gösteren virgül ayraçlı değerler (CSV) dosyası. Sonuçlar 'bobin haline' getirilmiş olduğundan doğal olarak 'gnuplot' dosyasından daha yararlıdır.
-E istemci-sertifikası-dosyası
Bir SSL sitesine bağlanırken, sunucu ile kimlik doğrulaması için PEM biçeminde sağlanan sertifika kullanılır. Dosyanın sırayla istemci sertifikasını, ara sertifikaları ve özel anahtarı içermesi beklenir. 2.4.36 ve sonrasında kullanılabilir.
-f protokol
SSL/TLS protokolü belirtilir (SSL2, SSL3, TLS1, TLS1.1, TLS1.2 veya ALL). TLS1.1 ve TLS1.2 desteği 2.4.4 ve sonraki sürümler içindir.
-g gnuplot-dosyası
Ölçülen değerler bir 'gnuplot' veya TSV (sekme ayraçlı değerler) dosyasına yazılır. Bu dosya, Gnuplot, IDL, Mathematica, Igor hatta Excel tarafından veri dosyası olarak kabul edilir. Veri sütunlarının başlıkları dosyanın ilk satırında bulunur.
-h
Kullanım bilgisi gösterir.
-H özel-başlık
İsteğe fazladan başlık ekler. özel-başlık, aralarında iki nokta imi bulunan bir isim-değer çifti olarak belirtilir. Örnek: "Accept-Encoding: zip/zop;8bit"
-i
GET istekleri yerine HEAD istekleri yapılır.
-k
HTTP KeepAlive (kalıcı bağlantı) özelliğini etkinleştirir, yani tek bir oturum içinde çok sayıda isteğe hizmet sunulabilir. Özellik öntanımlı olarak kapalıdır.
-l
Yanıtarın uzunluğu sabit değilse hataları raporlamaz. Özdevinimli sayfalarda kullanışlı olabilir. 2.4.7 ve sonraki sürümler içindir.
-m HTTP-yöntemi
İstekler için özel HTTP yöntemi, belirtilir. 2.4.10 ve sonraki sürümler içindir.
-n istek-sayısı
Kıyaslama oturumu sırasında sunucuya uygulanacak istek sayısı. Öntanımlı olarak hiçbir başarım ölçütü sağlamayan tek bir istek yapılır.
-p POST-dosyası
POST isteği ile ilgili verileri içeren dosya. Ayrıca -T seçeneğini de belirtmeyi unutmayın..
-P vekil-yetkilisi:parola
Vekil sunucuya TEMEL Kimlik Doğrulamasında kullanılacak kanıtları sağlar. Kullanıcı adı ile parola arasına sadece : konur ve vekilin buna ihtiyacı olup olmadığına bakılmaksızın (yani, bir "407 vekilde kimlik doğrulaması gerekiyor" yanıtı beklenmeden) bağlantı üzerinden base64 kodlu olarak sunucuya gönderilir.
-q
İstek sayısı 150'den fazla olduğunda, ab her 100 veya %10 istekte bir, standart hataya bir işlenen istek sayacı çıktılar. -q seçeneği bu çıktının üretilmemesini sağlar.
-r
Soket hata alsa bile program çıkmaz.
-s zamanasimi
Soket zaman aşımına uğramadan önce beklenecek azami saniye sayısı. 30 saniye öntanımlı süredir. 2.4.4 ve sonraki sürümler içindir.
-S
Ortalama ve ortanca değerler arasında bir veya iki standart sapmadan fazlası varsa ne ortalama değer ne standart sapma değeri ne de uyarı/hata iletileri gösterilir. Öntanımlı olarak, asgari/ortalama/azami değerler gösterilir. (Geriye uyumluluk).
-t saniye
Ölçümleme işleminin ne kadar süreyle uygulanacağı belirtilir. Dahili olarak -n 50000 seçeneği uygulanır. Bunu belli bir süreye göre kıyaslama yapmak amacıyla kullanabilirsiniz. Öntanımlı olarak bir süre kısıtlaması yoktur.
-T içerik-türü
POST/PUT verisi için kullanılacak içerik türü belirtilir. Örnek: application/x-www-form-urlencoded. Öntanımlı değer: text/plain.
-v ayrıntı-düzeyi
Çıktının ayrıntı düzeyi belirtilir. 4 ve üstü ile başlıklar hakkında bilgi, 3 ve üstü ile yanıt kodları (404, 200, vb.), 2 ve üstü ile ise uyarı ve bilgi iletileri gösterilir.
-u PUT-dosyası
PUT verisini içeren dosya. Ayrıca, -T seçeneğini belirtmeyi de unutmayın.
-V
Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.
-w
Sonuçları HTML tabloları olarak basar. Öntanımlı tablo, beyaz artalanlı ve iki sütunludur.
-x <table>-öznitelikleri
<table> etiketinde kullanılacak öznitelikler belirtilir. Belirtilen öznitelikler etiket içine <table buraya > biçeminde yerleştirilir.
-X vekil[:port]
İstekler için bir vekil sunucu kullanılır.
-y <tr>-öznitelikleri
<tr> etiketinde kullanılacak öznitelikler belirtilir.
-z <td>-öznitelikleri
<td> etiketinde kullanılacak öznitelikler belirtilir.
-Z şifre-kümesi
SSL/TLS şifre kümesi belirtilir (openssl(1) şifrelerine bakınız).
top

Çıktı

Aşağıda ab tarafından döndürülen değerler açıklanmıştır:

Server Software
İlk başarılı yanıtın, varsa, server HTTP başlığında döndürülen değer. Bu başlıktaki başlangıçtan 32 ondalık değerli karaktere (genellikle boşluk veya CR/LF karakteri) kadar tüm karakterleri içerir.
Server Hostname
Komut satırında belirtilen DNS veya IP adresi.
Server Port
ab'nin bağlandığı port. Komut satırında port belirtilmemişse, öntanımlı olarak http için 80, https için 443'tür.
SSL/TLS Protocol
İstemci le sunucu arasında uzlaşılmış protokol değerleri. Bu sadece SSL kullanılıyorsa çıktılanır.
Document Path
Komut satırı dizgesinden çözümlenen isteğin URI'si.
Document Length
Başarıyla döndürülen ilk belgenin bayt cinsinden uzunluğu. Eğer belge uzunluğu sınama sırasında değişirse yanıt bir hata içerecektir.
Concurrency Level
Sınama sırasında kullanılan eşzamanlı istemcilerin sayısı.
Time taken for tests
İlk soket bağlantısının alındığı andan son yanıtın alındığı ana kadar geçen süre.
Complete requests
Alınan başarılı yanıtların sayısı.
Failed requests
Başarısızlık olarak addedilen isteklerin sayısı. Sayı sıfırdan büyükse, diğer satırda, bağlanma, okuma, yanlış içerik uzunluğu, istisnalar gibi sebeplerle başarısız olmuş istekler gösterilir.
Write errors
Başarısız yazma hatalarının (kırık boru) sayısı.
Non-2xx responses
200 serisi yanıt kodları ile açıklanamayan yanıtların sayısı. Tüm yanıtlar 200 olursa bu alan çıktılanmaz.
Keep-Alive requests
Keep-Alive isteklerinde sonuçlanan bağlantı sayısı.
Total body sent
Sınamanın parçası olarak veri gönderimi yapılandırılmışsa, bu sınama sırasında gönderilen toplam bayt sayısıdır. Sınama sırasında gövde gönderilmiyorsa bu alan çıktılanmaz.
Total transferred
Sunucudan alınan toplam bayt sayısı. Bu sayı aslında hattan gönderilen bayt sayısıdır.
HTML transferred
Sunucudan alınan belge baytlarının sayısı. Bu sayı HTTP başlıklarının bayt sayısını içermez.
Requests per second
Saniyedeki istek sayısı. İstek sayısının toplam süreye oranıdır.
Time per request
İstek başına harcanan süre. İlk değer eşzamanlılık * süre * 1000 / biten formülüyle hesaplanırken ikincisi için süre * 1000 / biten formülü kullanılır.
Transfer rate
okunantoplam / 1024 / süre formülüyle hesaplanan aktarım hızı.
top

Börtü böcek

Duruk bildirimli sabit uzunlukta çeşitli tamponlar vardır. Sunucudan gelen yanıt başlıkları ve diğer harici girdiler, komut satırı argümanları ile birlikte basitçe çözümlenir, bu size can sıkıcı gelebilir.

HTTP/1.x protokolünü tamamen gerçeklemez; sadece yanıtların 'belli başlı' bazı biçimlerini kabul eder. Aksi takdirde, strstr(3) işlevinin yoğun kullanımı nedeniyle sunucu yerine ab'nin başarımını ölçerdiniz.

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  ko  |  tr 

top

Yorumlar

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our mailing lists.